Przeglądy budowlane Piaseczno Przegląd, Powiat Piaseczyński Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.05-500 Rzezczypospolitej 14 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Piaseczno. Przeglądy roczne Piaseczno, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Piaseczno, ekspertyzy Jan, Adam Górka brp@piaseczno.pl starostwo@piaseczno.pl mazowieckie 22 7371158

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Piaseczno
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Piaseczno
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Piaseczno
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Piaseczno
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Piaseczno

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Piaseczno
kontrole techniczne budynków Piaseczno

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Piaseczno Portal Piaseczno Miasto Piaseczno Przeglądy techniczne Piaseczno Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku